Fen-Edebiyat Fakültesi

 

Bu bölümdeki koleksiyonlar

Güncel Gönderiler

  • GÜNGÖR, Arif Can (Gaziantep Üniversitesi, 2013-12-01)
    Din bir anlam sistemi olarak toplumun ve kültürün temel yapı taşlarından biridir. Dinsel davranış ve inanışların A.B.D.’deki politik ve sosyal kurumları derinden etkilediğine yönelik yaygın bir düşüncenin varlığı söz ...
  • Bagceci, Birsen (Gaziantep Üniversitesi, 2013-12-01)
    Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin mesleki imajlarının öğretmenler tarafından nasıl algılandığını ortaya koymaya yönelik bir ölçek çalışmasıdır. Araştırmanının örneklemini Kahramanmaraş’taki farklı okul türlerinde görev ...
  • Arslan, Ahmet; Tutgun Ünal, Aylin (Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2013)
    Bu araştırmada, devlet ve vakıf üniversiteleri eğitim fakültesi öğrencilerinin cep telefonu kullanım sıklıkları ve marka tercihleri incelenmiştir. Araştırma, İstanbul’da yer alan Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi ...

View more