GAÜN Akademik Açık Erişim Sistemi

Mesane tümörlerinde klinik bulgu ile intravenöz pyelografi ve ultrasonografi bulgularının karşılaştırılması

Bu öğenin dosyaları

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.