Felsefe Bölümü

 

Güncel Gönderiler

  • GÜNGÖR, Arif Can (Gaziantep Üniversitesi, 2013-12-01)
    Din bir anlam sistemi olarak toplumun ve kültürün temel yapı taşlarından biridir. Dinsel davranış ve inanışların A.B.D.’deki politik ve sosyal kurumları derinden etkilediğine yönelik yaygın bir düşüncenin varlığı söz ...

View more