GAÜN Akademik Açık Erişim Sistemi

Konu "İmaj, Mesleki imaj, Meslek, Öğretmenlik mesleği, Geçerlilik ve Güvenirlik" için listeleme

Konu "İmaj, Mesleki imaj, Meslek, Öğretmenlik mesleği, Geçerlilik ve Güvenirlik" için listeleme

Sırala: Sıra: Sonuçlar:

  • Bagceci, Birsen (Gaziantep Üniversitesi, 2013-12-01)
    Bu çalışmanın amacı, öğretmenlerin mesleki imajlarının öğretmenler tarafından nasıl algılandığını ortaya koymaya yönelik bir ölçek çalışmasıdır. Araştırmanının örneklemini Kahramanmaraş’taki farklı okul türlerinde görev ...