Gaziantep Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemi

Gaziantep Üniversitesi Akademik Açık Erişim Sistemi Üniversitemiz Akademik Personelinin yapmış olduğu bilimsel çalışmaların (makale, kongre/konferans bildirisi, tez, poster, vb) bir arada toplanıp uluslararası standartlarda dijital ortama aktarılarak internet üzerinden açık erişime sunulması amaçlanmaktadır.

Gaziantep Üniversitesi Açık Erişim Sistemi Üniversitemiz Senatosunun 04.06.2014 tarih ve 10 nolu kararı kurulmuştur.

 

Gaziantep University Academic Open Access System

It is aimed with the Gaziantep University Academic Open Access System that the scientific studies whice had done by the University Academic Personnel (articles, convention / conference proceedings, theses, posters, etc.) are collected together, transfered to the digital media at international standards and submit them on internet open access.

Open Access System has been established with the decision of Gaziantep University Senate of the University dated 06.04.2014 and numbered 10.

Communities in DSpace

Recently Added

View more